بازیابی کلمه عبور؟
 
  خدمات آموزش

Action Learning آموزشهايپرورش تیم های تخصصی حل مسئله به روش ICEBERG

 دانلود بروشوراهمیت موضوع حل مسئله به حدی است که در حال حاضر مهارت¬های حل مسئله به یکی از 10 مهارت اصلی زندگی تبدیل شده

ادامه مطلب ...

 

Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.