بازیابی کلمه عبور؟
 
  سيستم اطلاعاتي مديريت يكپارچه دانلود بروشور محصول

استقرار سیستم های مدیریت، معمولاً با دشواری هایی نظیر بروکراسی بیش از حد، عدم پیگیری موثر فعالیتها، جزیره ای عمل کردن واحدها و فرایندها و ... روبروست. نرم افزار سیستم یکپارچه مدیریت آرماندیس که بر مبنای الزامات استانداردهای چهارگانه ISO9000، ISO14000، ISO45001  و ISO10015 در واحد فناوری اطلاعات شرکت آرمان اندیشان ویرا طراحی و تولید شده است به دنبال حذف و یا کاهش برخی از این مشکلات می باشد.

سومین ویرایش این نرم افزار که هم اکنون عرضه می گردد، دارای حدود 50 ماژول اصلی و کمکی است که به کمک آنها می توان به صورت یکپارچه و متمرکز، بخش های مهمی از نظام مدیریت کیفیت، مدیریت آموزش، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست را مکانیزه نمود. نرم افزار مدیریت یکپارچه آرماندیس در حال جامع ترین نرم افزار IMS ایران بوده و صدها گزارش متنوع از وضعیت استقرار سیستمهای مختلف مدیریتی را در اختیار مدیران سازمان قرار می دهد. ماژول های نرم افزار جامع مدیریت کیفیت آرماندیس عبارتند از:

·          نرم افزار تضمین کیفیت

o      ماژول کنترل مدارک و داده ها

o      ماژول کنترل سوابق

o      ماژول مدیریت فرایندها

o      ماژول ممیزی داخلی

o      ماژول اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

o      ماژول کنترل محصولات نامنطبق

o      ماژول پایش اهداف

o      ماژول پایش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات آنها

o      ماژول کالیبراسیون

o      ماژول جلسات بازنگری مدیریت

o      ماژول مدیریت ریسکها و  فرصتها

o      ماژول مدیریت دانش

·         نرم افزار مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  (HSE)

o     زیر سیستم ایمنی

§    ماژول ریسکهای ایمنی

§    ماژول حوادث ایمنی

§    ماژول واکنش در شرایط اضطراری

§    ماژول بازدیدهای ایمنی

§    ماژول اعمال و شرایط نا ایمن

§    ماژول لوازم و  تجهیزات حفاظت فردی

§    ماژول ماشین آلات و تجهیزات

§    ماژول پرمیت

§    ماژول  MSDS

o      زیرسیستم بهداشت

§    ماژول ریسکهای بهداشتی

§    ماژول حوادث بهداشتی

§    ماژول بازدید بهداشتی

§    ماژول طب کار

§    ماژول تغذیه و رژیم درمانی

§    ماژول درمان

§    ماژول جعبه کمکهای اولیه

§    ماژول عوامل زیان آور         

§    ماژول بهداشت محیط و پایش آب شرب

o      زیرسیستم محیط زیست

§    ماژول جنبه های زیست محیطی

§    ماژول حوادث زیست محیطی

§    ماژول بازرسی محیط زیست         

§    ماژول پایش آلاینده های زیست محیطی

§    ماژول مدیریت پسماند

o      ماژولهای عمومی HSE  

§    ماژول الزامات قانونی

§    ماژول ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران

·         نرم افزار مدیریت آموزش آرماندیس

o     ماژول کتابخانه دیجیتال

o     ماژول ثبت مشخصات عمومی دوره های آموزشی

o     ماژول ثبت مدرسین و موسسات آموزشی        

o     ماژول نیازسنجی آموزشی

o     ماژول برنامه‌ریزی آموزشی

o     ماژول نتایج برگزاری دوره‌ها

o     ماژول گزارشات

o     ماژول مشخصه های کلیدی

·         ماژول های مشترک نرم افزارIMS

o     ماژول پیگیری و پیام رسان

o     ماژول اطلاعات پایه

o     مدیریت سیستم

o     راهنمای نرم افزار

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت بروشور و اطلاعات تکمیلی این نرم افزار با واحد فروش شرکت آرمان اندیشان ویرا از طریق شماره تلفن 22636128-021 تماس حاصل فرمائیددانلود بروشور محصول

Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.