بازیابی کلمه عبور؟
 
  خدمات مشاوره

مديريت استراتژيكمجموعه كارگاه هاي آموزشي برنامه ريزي استراتژيك

 دانلود بروشورآيا تا به حال از خود پرسيده ايد كه چرا بعضي از شركت هاي بزرگ و موفق، در مدت زمان كوتاهي با از دست دادن سهم بزرگي از بازار خود، به موقعيتي معمولي و حتي تأسفبار تنزل يافته اند و چرا برخي از شركت هاي كوچك و گمنام به يكباره به جايگاه ممتازي در صحنه رقابت بين المللي رسيده اند؟ چرا برخي از مؤسسات، نوسان هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را به راحتي تحمل نموده و بر آنها غلبه مي كنند و در مقابل، برخي از سازمان ها طعم تلخ شكست را چشيده و از ادامه راه باز مي مانند؟

ادامه مطلب ...

مجموعه كارگاه هاي آموزشي بسط و گسترش استراتژي به روش BSC

 دانلود بروشوربا انتخاب استراتژي ها، سازمان منابع خود را در جهت تحقق اهداف کلان خود، تجهيز نموده و در قالب برنامه هاي عملياتي، اقدامات و وظايف جاري کارکنان تعيين مي گردد. اما بر اساس آمار منتشر شده در شركت هاي «فورچون 500» تنها حدود 10% از استراتژي ها در عمل محقق مي گردند و اين فاصله عميق ميان برنامه هاي تدوين شده و دستاوردهاي عملي آن، در شركت هاي ايراني بيشتر است.

ادامه مطلب ...

 

Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.