بازیابی کلمه عبور؟
 
  درباره آرمان اندیشان ویرا   دانلود بروشور شرکت

اگر قصد رسیدن به مقصدی متفاوت از آنچه تا امروز بدان رسیدهایم را داریم؛

باید راهی را برویم که تا کنون در آن پای ننهادهایم.


در شرایط کنونی، همگامی با حجم عظیم تحولات جهانی به یکی از چالشهای اساسی هر سازمانی تبدیل شده است. چرا که شرایط کار در محیط جهانی در دوران قبل از 1990 دارای ویژگیهایی نظیر ثبات نسبی و تغییرات ساده و خطی بوده و امکان پیش‏بینی آینده وجود داشته است. اما حوزههای اقتصاد، صنعت، تجارت و سیاست در قرن بیست و یکم با خصوصیاتی نظیر تغییرات ویرانساز، فرصتهای زودگذر، عدم قطعیت و بی­نظمی توصیف می­شود. عوامل محیطی، بیثبات و غیر تکراری است. تغییرات، پیچیده و غیرخطی است و جهشهای خارج از روند، پیش‏بینی آینده را دشوار و حتی غیرممکن ساخته است. موسسات بزرگ به یکباره متلاشی می‏شوند و در مقابل موسسات کوچک نبض اقتصادی یک صنعت را به دست میگیرند.

تفاوت دیگر، در ابعاد رقابت است. در دنیای امروز دیگر مسئله سودآوری، کاهش هزینهها و نظایر آن مطرح نیست بلکه موضوع بود یا نبود است. لذا به نظر می­رسد قدرت تحول، انعطاف­پذیری هرچه بیشتر و انطباق با تغییرات سریع پیرامونی، رمز بقا و موفقیت هر سازمانی است.

شرکت آرمان اندیشان ویرا با هدف همکاری با سازمانها برای طی کردن موفقیت آمیز فرایند تحول تأسیس شده است. متخصصین این شرکت بر این باورند که اساسی­ترین نیاز سازمان­ها در شرایط کنونی، تاکید بیش از پیش بر حفظ و تقویت سرمایه­های فکری سازمان است. و در این راه تغییر در افکار، نگرش­ها و اندیشه­های نیروهای انسانی (به ویژه مدیران) نقطه اهرمی و اثرگذارترین اقدام است.

در حال حاضر خدمات این شرکت در سه قالب ذیل به سازمان­ها ارائه می­شود:

  1. ارائه مشاوره جهت استقرار سیستم­های نوین مدیریت
  2. آموزش­های کاملاً کاربردی تخصصی و عمومی مدیریت به شیوه یادگیری عملی (Action Learning)
  3. تولید و عرضه نرم­افزارهای اطلاعات مدیریت جهت مکانیزه نمودن سیستم­ها و استانداردهای نوین مدیریت

 


دانلود بروشور شرکت


Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.