بازیابی کلمه عبور؟
 
  آزمون های مدیریتی
تست بلبین ورود به صفحه تست
یكي از پايه هاي مديريت مشاركتي و كار تيمي، شناسایی قابلیت­ها و انتخاب افراد تيم بر اساس این قابلیت ها است. مرديت بلبين يكي از متفكراني است كه در زمينه تعيين نقش هر فرد در گروه، تحقيقات منسجم و كاربردي انجام داده است.
تست بلبین به دليل كاربردي بودن و نقش مهمي كه در شناساندن شخصيت كاري هر فرد در معماري تیم دارد، يكي از آزمون هاي ثابت، در انتخاب نیروهای انسانی شركت هاي مهم بين المللي است. شما می توانید تست بلبین را در این بخش سایت تکمیل نموده و نتیجه را در ایمیل خود دریافت کنید.

تست رهبری ورود به صفحه تست
در دست ساخت....Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.