بازیابی کلمه عبور؟
 
  لیست اخبار

نصب نرم افزار مدیریت یکپارچه آرماندیس در شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

1399/10/29    
نصب نرم افزار مدیریت یکپارچه آرماندیس در شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگادشركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد در سالهاي اخير به عنوان پشتيبان صنعت ، همگام و همراه با صنعت پتروشيمي ، نفت، گاز و پالايش در مسير رشد اقتصادي و پيشرفت هاي صنعتي و حوزه انرژي گام بر داشته است. این شرکت بر اساس ماموریت تعریف شده و با مد نظر قراردادن محورهای عملیاتی و استراتژیک اجرای سیاستهای پتروشیمی خلیج فارس، تامین کننده بخش عمده ای از نیازمندیهای خدماتی منابع انسانی در منطقه می باشد. نرم افزار جامع مدیریت یکپارچه آرماندیس در شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد نصب گردید. این نرم افزار مشتمل بر زیرسیستمهای تضمین کیفیت و سیستم اطلاعاتی مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست می باشد.
 
صفحه اخبار
     
Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.