بازیابی کلمه عبور؟
 
  مطالب آموزشی مديريت فردي

راهنماي زبان بدن براي سخنرانان

تهیه و تنظیم : محمدرضا دربندي

یکی از اساسی ترین روش های ایجاد تغییر، تغییر در نوع نگرش افراد به مسائل است. حال اگر این تغییر در سطح تشویق افراد برای خرید یک محصول باشد و یا برای جلب آراء مردم در انتخابات، بازهم عمیق ترین و ماندگارترین نوع تغییر، دگرگونی در شعور و آگاهی افراد است. در طول تاریخ همواره یکی از ابزارهایی که به این منظور مورد استفاده واقع شده است سخنرانی است. سخنرانی هم در دست فیلسوفان یونان باستان برای القاء "منطق" در اذهان عمومی و هم برای رهایی و نجات بشر در دستان پیامبران الهی قرار گرفته است. اما نکته مهمی که در اینجا به نظر می رسد پاسخ به این پرسش است که عامل تأثیرگذاری که برخی سخنرانی ها و سخنرانان را در طول تاریخ جاودانه و متمایز نسبت به دیگر سخنرانان کرده است چیست؟ در این فایل سعی ما در یافتن بخشی از این پاسخ است که مطمئناً برای هر انسانی و در هر حیطه ای مفید خواهد بود.

حجم فایل:7/24 MB تعداد صفحات:27 Page
 
Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.