بازیابی کلمه عبور؟
 
  مطالب آموزشی روش هاي حل مسئله

هشت گام براي طرح مسئله

تهیه و تنظیم : عباس يعقوبي

امروزه حل مسئله یکی از مهارت های اساسی زندگی شخصی و شغلی افراد است و صاحبنظران بر این باورند که آموزش و آشنایی افراد با مهارت های مرتبط با حل مسئله منجر به افزایش کیفیت زندگی در هر دو بُعد می شود. در بُعد شخصی منجر به ارتقاء مهارت های زندگی و موفقیت افراد شده و در بُعد سازمانی منجر به بهبود فرآیندها، افزایش بهره وری و کاهش هزینه خواهد شد. انجام مؤثر فرآیند حل مسئله، چه از روش های عمومی و چه از روش های پیشرفته تر که مبتنی بر مدل سازی مسئله هستند (مانند مدل ICEBERG)، در اولین قدم مستلزم داشتن درک صحیح از مسئله و درعین حال طرح کردن آن به شکل صحیح می باشد. طرح مسئله یکی از گام های اساسی حل مسئله است که متأسفانه به آن کمتر توجه شده و مغفول مانده است. در فایل پیوست، این گام مهم از فرآیند حل مسئله با یک مثال عملی معرفی شده است. 

برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید
حجم فایل:4.07 MB تعداد صفحات:
 
Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.