بازیابی کلمه عبور؟
 
  پیوندها
  دانشگاه ها

  Harvard Business School
  Business Engagement Center/University of Michigan
  The Rady School of Management
  College of Business at ILLINOIS
  Wisconsin School of Business
  Ross School of Business/Michigan
  The Fuqua School of Business
  Yale School of management

  وبلاگ ها

  دانش مديريت
  كنترل كيفيت
  توسعه نرم افزار
  مشاوره نور
  مشاوره اجتماعي
  پايگاه مقالات علمي مديريت
  مديريت آموزشي
  سراي كارآفرينان
  مديريت ارتباط مشتري

  نشريات

  فصلنامه مديريت دانش سازماني

  انجمن ها

  انجمن مهندسی صنایع (IIE)
  انجمن یادگیری سازمانی (SOL)
  انجمن مدیریت دانش
  انجمن مديريت اجرايي ايران
  انجمن بين المللي مديران ايراني
  انجمن مديريت منابع انساني ايران
  انجمن علوم مديريت ايران

  پايگاه هاي اطلاعاتي

  پايگاه اطلاعاتي Science Direct
  پايگاه اطلاعاتي Emerald
  دانشنامه آزاد ويكي پديا
  پورتال پشتيباني از نرم افزارها

  ناشران

  انتشارات فرا

  سازمانها و موسسات

  سازمان مدیریت صنعتی
  سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران
  معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.