بازیابی کلمه عبور؟
 
  لیست اخبار

اولین شهرداری مجهز به نرم افزار سیستم مدیریت یکپارچه در کشور

1391/08/16    
اولین شهرداری مجهز به نرم افزار سیستم مدیریت یکپارچه در کشور

با نصب و راه­اندازی ویرایش دوم نرم­افزار سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) آرماندیس در شهرداری اهواز، این مجموعه به اولین شهرداری در کل کشور تبدیل شد که فرآیندهای نظام جامع مدیریت خود در سطح ستاد و کلیه مناطق را مکانیزه نموده است. به کمک این نرم­افزار بسیاری از فرآیندهای نظام مدیریت از جمله موارد ذیل مکانیزه می­گردد؛
·         کالیبراسیون

·         کنترل سوابق

·         ممیزی داخلی

·         پایش فرآیندها

·         بازنگری مدیریت

·         پایش اهداف سالیانه

·         پایش رضایت مشتریان

·         کنترل مدارک و داده ها

·         کنترل محصول نامنطبق

·         اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

·         مدیریت ریسک

·         معاینات پزشکی

·         گزارشات حوادث

·         ارزیابی پیمانکاران

·         ثبت نتایج بازدیدها

·         عوامل زیست محیطی

·         مشخصه های کلیدی HSE

·         ارزیابی ماشین آلات و تجهیزات

·         واکنش در شرایط اضطراری (مانورها)

·         مدیریت آموزش (نیازسنجی - برنامه ریزی - سوابق برگزاری و سنجش اثربخشی)

گفتنی است ویرایش دوم نرم­افزار IMS آرماندیس، در حال حاضر جامع­ترین نرم­افزار سیستم مدیریت یکپارچه در کل کشور است که بر مبنای 4 استاندارد بین­المللی ISO9001 ، ISO14000، OHSAS18000، ISO10015، طراحی و تولید شده است.


 
صفحه اخبار
     
Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.