بازیابی کلمه عبور؟
 
  مطالب آموزشی فناوري اطلاعات

بررسي ضرورت استفاده از سيستم‌هاي اطلاعاتي در مستندسازي فني پروژه‌هاي عمراني

تهیه و تنظیم : ماندانا جزايري

شركت‌هاي عمراني، در دنياي پر تحول امروزي، نقش عمده‌اي در روند اقتصاد جهاني ايفا مي‌كنند و حجم قابل توجهي از نقديگي كشورها در اين شركت‌ها جريان دارد. امروزه اين شركت‌ها با فضاي جديدي مواجه هستند. از يك‌سو نياز كشورها به ايجاد و توسعه زيربناهاي مورد نياز به‌طور روزافزون افزايش مي‌يابد و از ديگرسو، تحولات جهاني بر روند كاري آن‌ها تأثيرات قابل توجهي مي‌گذارد. اين شركت‌ها به‌طور مداوم در حال افزايش هستند، وليكن دوام و بقاي آن‌ها مستلزم استفاده از ابزارهاي مديريتي و اطلاعاتي نوين است، چرا كه اگر نتوانند با استفاده از اين ابزارها، قيمت تمام شده خود را كاهش و كيفيت اجرا را افزايش دهند، جايي در عرصه رقابت نخواهند داشت. اين شركت‌ها مي‌بايست در طي برنامه‌اي مدون، ساختارهاي سنتي خود را به ساختارهاي نوين مديريتي، تغيير داده و خود را براي مواجهه با شرايط پيش رو آماده سازند.

يكي از راه‌كارهاي مؤثر كه سهم بسزايي در كاهش هزينه‌هاي شركت‌هاي عمراني و افزايش بهروري آن‌ها دارد، مستندسازي فني پروژه‌ها است. مستندسازي فني، يكي از ابزارهاي مديريت دانش، براي انتقال تجربيات و دانش ضمني و عيني ايجاد شده در پروژه‌ها است. با توجه به ماهيت كار پروژه‌هاي عمراني، مستندسازي هدفمند، صحيح و كامل آن‌ها نيازمند استفاده از ابزارهاي مناسب فن‌آوری اطلاعات، از جمله سيستم‌هاي اطلاعاتي است.

در اين پژوهش، تأثير سيستم‌هاي اطلاعاتي مبتني بر مستندسازي فني، بر چرخه مديريت دانش و به تبع آن مستندسازي فني سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. باشد كه نتيجه اين پژوهش پاسخگوي بسياري از مشكلات موجود در مستندسازي پروژه‌هاي عمراني شود و بتواند نقش مؤثري در كاهش دوباره‌كاري‌هاي موجود در اين پروژه‌ها و هزينه تمام شده آن‌ها داشته باشد.

 

حجم فایل:176 KB تعداد صفحات:11
 
Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.